Mbak Kurnia menikah

Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Amin.

Advertisements